KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Hoạt động phản biện đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 29/10/2020 11:53 | Xem: 101
Thực hiện kế hoạch NCKH sinh viên năm học 2020 - 2021, Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc đã phát động phong trào NCKH trong cho sinh viên toàn khoa. Kết quả, trong 4 Chương trình đào tạo (Văn hoá học, Thiết kế đồ hoạ, Mỹ thuật, Âm nhạc) đã tuyển chọn được 20 đề tài có tính học thuật và ứng dụng để triển khai thự hiện. Ngày 23/10/2020 các hội đồng đã tổ chức xét duyệt và góp ý đề cương, hầu hết các đề tài đều có sự đầu tư nghiêm túc cả về nội dung và hình thức. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động nghiệm thu đề tài của 4 chương trình đào tạo diễn ra trong ngày 23/10/2020:

 

 

 
Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc
ẢNH HOẠT ĐỘNG