KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Sáng tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/1922)

Ngày đăng: 10/09/2022 09:43 | Xem: 173
Nhằm tạo sân chơi và mục đích tuyê truyền, cổ động nhằm kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/1922). Chương trình Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật triển khai cuộc thi của Bộ Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch, Cục Văn Hóa Cơ Sở đến toàn thể Giảng viên, Sinh viên Khoa Công Nghiệp Văn Hóa về thông tin cuộc thi.
Tác phẩm dự thi yêu cầu: KÍCH THƯỚC: 54 CM X 79 CM. Độ phân giải: 300 dpi. Dung lượng: 5 MB - 12 MB LƯU FIle: HỌ TÊN- NĂM SINH - SỐ ĐIỆN THOẠI FILE DÀN TRANG ĐÍNH KÈM HẠN NỘP: 7.10.2022 VỀ BAN TỔ CHỨC (Văn bản đính kèm).

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG