KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Hỗ trợ truyền thông và chọn cử ý tưởng/dự án tham dự cuộc thi khởi nghiệp với chủ đề "TDMU startup innovation" 2020

Ngày đăng: 11/03/2020 10:49 | Xem: 632
BÀI VIẾT TRUYỀN THÔNG CUỘC THI KHỞI NGHIỆP “TDMU STARTUP INNOVATION” 2020
 
Không phải ngẫu nhiên cứ 10 người trẻ khởi nghiệp thì có đến 9 người thất bại. Sự non trẻ, thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn… khiến những startup (doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) dần đi vào ngõ cụt.
Vậy nên hay không, chuyện sinh viên khởi nghiệp khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường⁉️
Làm thế nào để sinh viên khởi nghiệp thành công khi trong tay không có gì ngoài ý tưởng. Làm sao để tìm thấy những cộng sự và cả mentor (cố vấn hướng dẫn) để giúp các bạn định hướng tốt là thắc mắc của đa số sinh viên tham gia hội thảo.
Lời khuyên chính là sự chủ động: phải chủ động tìm hiểu bản thân muốn gì, chủ động tích lũy kiến thức, kỹ năng cần có, chủ động tìm đến các nhà đầu tư, nhà đồng sáng lập. Chuyên gia cũng khuyến khích các sinh viên nên tham gia các cuộc thi, sự kiện, diễn đàn liên quan đến khởi nghiệp. Điều đó đang mang Cuộc thi Khởi Nghiệp TDMU STARTUP INNOVATION 2020 đến với sinh viên TDMU trong năm nay.
CUỘC THI GỒM 2 GIAI ĐOẠN
Giai đoạn 1 - Tháng 3/2020 - 7/2020: Thi ý tưởng kinh doanh
- Vòng Sơ tuyển: từ ngày 24/2/2020 đến ngày 22/3/2020. Đăng ký ý tưởng theo mẫu và nộp về địa chỉ email khoinghieptdmu@tdmu.edu.vn
Link tải mẫu đăng ký:
https://drive.google.com/file/d/1a1v0Nr3LhKxAMcHPDgCIWNt-IU6Y61F6/view?usp=sharing
- Tấp huấn: từ ngày 25/3/2020 đến ngày 12/4/2020. Hướng dẫn viết đề án kinh doanh sơ khảo
- Vòng Bán kết - 18/4/2020
- Vòng Chung kết - 25/4/2020
-Đào tạo ngoại khóa chuyên sâu: từ t5/2020 - 7/2020
Giai đoạn 2 - Tháng 8/2020: Thi đề án kinh doanh xuất sắc nhất
Thông tin chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/1GxBOmqAPKn_u5gFRV8VyWqy7YMAtICJk/view?usp=sharing
Khi tham gia cuộc thi, các bạn không chỉ khám phá bản thân, nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu mà còn học hỏi nhiều dự án, mô hình khởi nghiệp từ đối thủ. Các bạn còn có thể kết nối với các chuyên gia, những người có khả năng giải quyết vấn đề. Mọi sợi dây liên kết với nguồn vốn, cộng sự cũng nằm ở đấy.
Không ai khẳng định mình có thể thành công ngay lần đầu khởi nghiệp, và con số về khởi nghiệp thất bại cũng gây hoang mang cho các bạn trẻ. Tuy nhiên, người có đam mê vẫn nên thử.


[Mẫu 01: Đăng ký dự thi]
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

 
 
 
 
 
 
 

Bình Dương, ngày    tháng    năm 2020
 
ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi Khởi nghiệp với chủ đề
TDMU Startup Innovation” năm 2020
 
1. Tên Ý tưởng Kinh doanh: ………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………..
2. Mô tả sơ lược về ý tưởng (tính độc đáo, khả thi, sáng tạo của dự án):…………….
….………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………..
3. Thông tin trưởng nhóm:
- Họ và tên: ……………………………………MSSV:………………………………..
- Lớp - Khoa: ……………………………………………………………………………
- Số điện thoại:…………………………………Email:………………………………...
4. Thông tin các thành viên còn lại:
 
TT Họ và tên MSSV Lớp Khoa
         
         
         
         
         

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG