KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
CHƯƠNG TRÌNH MỸ THUẬT

Chương trình đào tạo Ngành Mỹ thuật, áp dụng cho D20MT

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Mỹ thuật 2 giai đoạn, Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc, Trường Đại học Thủ Dầu Một...

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Mỹ thuật 2 giai đoạn

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Mỹ thuật 2 giai đoạn, Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc, Trường Đại học Thủ Dầu Một, năm học 2020 -2021

Danh sách CB GV phụ trách Chương trình Mỹ thuật

Danh sách CB GV phụ trách Chương trình Mỹ thuật, Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc, Trường Đại học Thủ Dầu Một

Nhiệm vụ - Tầm nhìn Chương trình Mỹ thuật

Nhiệm vụ của ngành là đào tạo đội ngũ nhân sự đạt tiêu chuẩn quốc gia: Những Cử nhân ngành Mỹ thuật nắm vững các kiến thức về khoa học xã hội – nhân văn, ngoại ngữ, các kiến thức về nghệ thuật tạo hình, sáng tác những tác phẩm hội họa bằng các chất liệu; Sơn mài, Lụa, màu nước, Khắc gỗ,.... Sử dụng thông thạo phần mềm Đồ họa,Thiết kế các sản phẩm đồ họa 2D, 3D (điêu khắc kỹ thuật số, tạo dáng công nghiệp) ...

Danh mục học liệu ngành Mỹ thuật, năm học 2020 - 2021

Bảng tổng hợp danh mục học liệu ngành Mỹ thuật, năm học 2019 - 2020, Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc Trường Đại học Thủ Dầu Một

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Mỹ thuật

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Mỹ thuật, Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc, Trường Đại học Thủ Dầu Một, năm học 2020 - 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG