KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
CT TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Triết lý giáo dục của Chương trình Truyền thông đa phương tiện

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Truyền thông đa phương tiện đạt chuẩn kiểm đinh chất lượng Quốc gia và AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance). Tập trung nghiên cứu liên ngành KHXH&NV, khoa học nghệ thuật và công nghệ truyền thông; ứng dụng thành thục, linh hoạt các chương trình thiết kế đồ họa, truyền thông, mô phỏng, thực tế ảo tăng cường, … để tạo ra sản phẩm truyền thông chuyên nghiệp, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện, khóa 2021 - 2025

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng chuyên ngành căn bản và chuyên sâu; có tư duy sáng tạo, năng lực quản lý và thực hiện các dự án truyền thông đa phương tiện; có khả năng giao tiếp và năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa lĩnh vực.

Mục tiêu chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng chuyên ngành căn bản và chuyên sâu; có tư duy sáng tạo, năng lực quản lý và thực hiện các dự án truyền thông đa phương tiện; có khả năng giao tiếp và năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa lĩnh vực.

Cụ thể hóa mục tiêu chương trình đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện

- PO1: Trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc tiếp chiếm lĩnh các kiến thức chuyên môn.

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện

Trình bày logic, khoa học những vấn đề cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thông tin tổng quan ngành Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện là ngành học thuộc nhóm ngành công nghiệp văn hóa, mã ngành: 7320104, tuyển sinh theo tổ hợp: C00, D01, D09, V01. Với lợi thế là chương trình đào tạo xây dựng theo chuẩn AUN-QA, ngành Truyền thông đa phương tiện có hệ thống phòng thực hành hiện đại với đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn và linh hoạt trong phương pháp giảng dạy.

Ngành Truyền thông đa phương tiện của Khoa Công nghiệp văn hóa, Trường ĐH Thủ Dầu Một

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghệ số, lĩnh vực Truyền thông đa phương tiện đã phát triển thành xu thế tất yếu trong cuộc sống hiện đại, trở thành một trong những nghề “thời thượng” được nhiều bạn trẻ quan tâm lựa chọn. Trước sức hút của thị trường về nguồn nhân lực ngành truyền thông, trường ĐH Thủ Dầu Một đã chuẩn bị đủ các điều kiện để chính thức đưa ngành Truyền thông đa phương tiện vào tuyển sinh và đào tạo từ năm học 2021-2022.

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG