KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch họp chi bộ định kỳ tháng 3 và đại hội trù bị Chi bộ Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc

Ngày đăng: 25/03/2020 11:03 | Xem: 632
Văn phóng khoa kính chuyển lịch họp Chi bộ định kỳ tháng 3 và Đại hội trù bị Chi bộ khoa Mỹ thuật - Âm nhạc nhiệm kỳ 2020-2023.
  • Thời gian: 10 giờ, ngày 27/3/2020.
  • Địa điểm: phòng họp 4.
Trân trọng./.
CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG