KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Đại hội Chi bộ Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ngày đăng: 25/04/2020 17:09 | Xem: 909


Chi bộ Khoa Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2023 vào lúc 14 giờ 00, ngày 24/04/2020 tại Phòng Khách 01, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Dưới sự chứng kiến của đại diện Đảng bộ Nhà Trường, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng như: Phương hướng hoạt động, Đăng ký chỉ tiêu, Công tác dựng Dảng… Trong đó, 2 nội dung quan trọng được Đại hội xác định:
I. Phương hướng hoạt động

Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc trong nhiệm kỳ 2020-2025 là Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị. Đảng viên Chi Bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc có bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt và có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao. Chi Bộ Khoa vững mạnh, sáng tạo và phát kiến ra nhiều sản phẩm Khoa học công nghệ phục vục cộng đồng, giúp ích cho nhân dân và nhất là người nông dân. Đảng Bộ khoa Mỹ thuật – Âm nhạc có phương thức lãnh đạo đổi mới vừa lắng nghe, thấu hiểu và quyết tâm chấn chỉnh, sửa sai, tiêu chí hành động của Chi Bộ là nói đi đôi với làm và mang lại lợi ích chung cho toàn Chi Bộ Khoa, cho Đảng Bộ Trường góp phần xây dựng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần VI, Đại hội Đảng bộ Khối lần VII, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

II. Các chỉ tiêu phải thực hiện

-Lãnh đạo Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt 100%, sau học tập đều có viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân;
- Hàng năm chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Hàng năm có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Trong nhiệm kỳ kết nạp 02 đảng viên mới; Giới thiệu 2 quần chúng ưu tú tham dự lớp cảm tình Đảng;
- Thành lập tổ Công Đoàn Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc;
- Thành lập Đoàn Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc;
- Hàng năm thực hiện việc kiểm tra giám sát đối với 100% cá nhân đảng viên được  kiểm tra, giám sát đảng viên ít nhất 1 lần/năm.
- Tỷ lệ các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 80 đạt %; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%.

NĐK

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG