KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) thị xã Tân Uyên

Ngày đăng: 13/10/2020 15:43 | Xem: 186
TTĐT - Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thị xã Tân Uyên (Cuộc thi) thông báo thể lệ Cuộc thi.​
Mục đích Cuộc thi nhằm chọn ra biểu trưng (logo) tiêu biểu thể hiện nét đặc trưng riêng biệt về lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội thị xã Tân Uyên để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.
Đối tượng dự thi là tất cả các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên; các tổ chức, cá nhân có khả năng thiết kế biểu trưng (logo) trong và ngoài thị xã. Các tác giả có thể tham gia Cuộc thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm. Không hạn chế độ tuổi (trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật).
Các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi có thể gửi nhiều tác phẩm, không hạn chế số lượng. Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian nghiên cứu, đầu tư cho sản phẩm dự thi đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, Ban tổ chức khuyến khích các tác giả/nhóm tác giả tham gia cuộc thi với số lượng từ 3 - 5 tác phẩm.
Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi: Biểu trưng (logo) thể hiện đặc trưng về địa lý, con người, lịch sử truyền thống, kinh tế, văn hóa - xã hội của thị xã Tân Uyên đảm bảo dễ nhớ, dễ nhận diện, tạo ấn tượng.
Các tác phẩm dự thi gửi hồ sơ trong đó có mẫu biểu trưng (logo) dự thi gồm 01 mẫu thiết kế lớn và 02 mẫu thiết kế nhỏ (01 mẫu trắng đen và 01 mẫu màu) in trên cùng một trang giấy A4. Bản thuyết minh ý tưởng, ý nghĩa tác phẩm dự thi. 
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 04/9/2020 đến hết ngày 15/12/2020 (Các tác phẩm gửi qua đường bưu điện sẽ căn cứ thời gian trên dấu của bưu điện). Công bố kết quả và trao giải từ ngày 20/01/2021 đến 31/01/2021.
Các tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Tân Uyên. Địa chỉ: Khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Điện thoại liên lạc: (02743).642.067 hoặc 038.4666.113 (Chuyên viên Lê Hoàng Tuấn Vũ).​
Các tổ chức, cá nhân đạt giải được Ban Tổ chức trao giải thưởng, phần thưởng gồm: Tiền thưởng, giấy chứng nhận và Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên.
01 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, giấy chứng nhận, Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên
03 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và giấy chứng nhận.
Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/
ẢNH HOẠT ĐỘNG