KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Tọa đàm “Một số kinh nghiệm ứng dụng phần mềm Tin học Âm nhạc trong giảng dạy trực tuyến môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản và môn Kí xướng âm”

Ngày đăng: 03/12/2021 22:04 | Xem: 439
CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG