KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Workshop: Ứng dụng công nghệ 3D trong các ngành Cơ khí, Điêu khắc, Nội thất và Thiết kế thời trang

Ngày đăng: 20/07/2022 22:47 | Xem: 549
CHƯƠNG TRÌNH 

 Workshop: Ứng dụng công nghệ 3D trong các ngành Cơ khí, Điêu khắc,
Nội thất và Thiết kế thời trang
         
I. MỤC TIÊU
           Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thiết kế sáng tạo sản phẩm và in công nghệ 3D phù hợp với nhu cầu thực tế thị trường. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Công nghiệp văn hoá, Khoa Kiến Trúc và Viện kỹ thuât công nghệ của Trường Đại học Thủ Dầu Một có khả năng tiếp cận nguyên lý, quy trình thiết kế và thử nghiệm sản phẩm ứng dụng công nghệ, sản thiết bị quét 3D và in 3D thông dụng hiện nay.
           Đồng thời định hướng chiến lược phát triển Khoa Công nghiệp văn hoá vào năm 2022 -2023 và chiến lược định hướng 05 năm tới sẽ mở các ngành tuyển sinh Thiết kế thời trang, Thiết kế mỹ thuật số (Thiết kế game, Truyện tranh, Số hoá sản phẩm 3D…), Công nghệ truyền thông…  Vì vậy buổi Workshop và chia sẻ của công ty sẽ tạo điều kiện cho Giảng viên và Sinh viên thấy rõ hơn về định hướng ứng dụng công nghệ của các ngành sắp mở trong thời gian tới điển hình như ngành Công nghệ truyền thông và Thiết kế thời trang có vận dụng giải pháp thiết bị và phần mềm 3D (OPTITEX) trong thiết kế thời trang.

II. NỘI DUNG
        Kế hoạch tổ chức Workshop: Ứng dụng công nghệ 3D trong các ngành Cơ khí, Điêu khắc, Nội thất và Thiết kế thời trang với nội dung:
        Phần 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
  1. Tổng quan về công nghệ 3D:
        - Nguyên lý và ứng dụng của công nghệ quét 3D, in 3D
        - Các thiết bị quét 3D, in 3D thông dụng
        - Vai trò của quét và in 3D trong các ngành nghề hiện nay
        2. Giới thiệu về ứng dụng 3D trong Cơ khí - Chế tạo Ô tô
       -Giải pháp quét 3D và in 3D trong sản xuất, Cơ khí - Chế tạo Ô tô.
       -Vai trò và những lợi ích mà công nghệ quét 3D mang lại.
       3. Giới thiệu về ứng dụng 3D trong Điêu khắc nghệ thuật – Nội thất
       -Giải pháp quét 3D và in 3D trong Điêu khắc nghệ thuật – Nội thất.
       -Vai trò và những lợi ích mà công nghệ quét 3D mang lại.
       4. Giới thiệu về ứng dụng quét 3D trong Thiết kế thời trang
       -Giải pháp thiết bị & phần mềm 3D (OPTITEX) trong Thiết kế nhân vật, Điêu khắc và Thiết kế thời trang.
       -Quy trình thiết kế và thử nghiệm sản phẩm như: Thiết kế nhân vật, Điêu khắc, gỗ, đá...
       -Ứng dụng thực tế
       Phần 2: TRÌNH DIỄN VÀ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TOÀN BỘ GIẢI PHÁP
 

Vui lòng xem chi tiết bài đăng theo link: https://tdmu.edu.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/ung-dung-cong-nghe-3d-trong-cac-nganh-co-khi-dieu-khac-noi-that-va-thiet-ke-thoi-trang

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG