KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Hiệu Trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một gặp gỡ tân sinh viên D22 Khoa Công nghiệp Văn hóa

Ngày đăng: 28/11/2022 14:22 | Xem: 579
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 -2023; Căn cứ theo Công văn số 562/KH-ĐHTDM, ngày 11/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc tổ chức “Sinh hoạt Công dân - Sinh viên” đầu khóa tuyển sinh năm 2022 (D22).
Chiều ngày 26/11/2022, TS. Nguyễn Quốc Cường - Hiệu Trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một đã có buổi gặp gỡ tân sinh viên D22 Khoa Công nghiệp Văn hóa. Cùng tham dự có PGS.TS Phạm Ngọc Trâm – Trưởng Khoa Công nghiệp Văn hóa, cùng lãnh đạo các chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cố vấn học tập của Khoa Công nghiệp Văn hóa.
  
TS. Nguyễn Quốc Cường - Hiệu Trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một
Qua buổi gặp gỡ, TS. Nguyễn Quốc Cường đã giúp sinh viên nắm và hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân – SV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo; công tác tư tưởng, chính trị SV; Chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật của Nhà trường và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023; Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên (SV) trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;Tuyên truyền cho sinh viên về ý nghĩa và giá trị truyền thống, chiến lược phát triển của Nhà trường.
  
PGS.TS Phạm Ngọc Trâm – Trưởng Khoa Công nghiệp Văn hóa
cùng giảng viên Khoa CNVH tham dự buổi gặp gỡ tân sinh viên D22
Bên cạnh đó, đại diện phòng Công tác sinh viên đã gặp gỡ, trao đổi và nhắc nhỡ sinh viên D22 Khoa Công nghiệp Văn hóa những vấn đề cần thiết trong quá trình học tập, ren luyện ở bậc đại học nói chung và ở trường Đại học Thủ Dầu Một nói riêng.

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG