KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo mới từ ban quản trị website về quy quy trình và định dạng bản tin đăng tin trên website Khoa Mỹ thuật - Âm nhạc

Ngày đăng: 12/03/2020 19:59 | Xem: 884
Ban quản trị website Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên về cơ chế tiếp nhận và đăng tải thông tin trên website Khoa trong thời gian tới:
1. Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận quản lý trong bộ máy hành chính của Khoa
2. Tiếp nhận thông tin từ cán bộ, giảng viên trong Khoa
3. Yêu cầu thông tin:
- Công văn tiếp nhận từ các cấp quản lý của nhà trường: File scan đúng với bản gốc.
- Văn bản thông báo hành chính của khoa: File word, excel hoặc pdf.
- Các bản tin về hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào: Nội dung bài viết, hình ảnh có chú thích.
- Các tài liệu phục vụ Dạy - Học: Tài liệu đã được thẩm định bởi các tổ chức có thẩm quyền.
- Các video giới thiệu về ngành để phục vụ công tác tuyển sinh
4. Yêu cầu hình ảnh:
- Hình ảnh slide có định dạnh: Width = 2160 px, Height = 864 px, Resolotion = 72, đuôi file: JPG hoặc PNG.
- Hình ảnh dại diện cho bài viết: Width = 800 px, Height = 600 px, Resolotion = 72, đuôi file: JPG hoặc PNG.
- Hình ảnh minh họa nội dung: tự do
5. Địa chỉ nhận tin: webmtan@gmail.com
6. Trách nhiệm của các bên liên quan:
- Các bộ phận chủ động cung cấp thông tin theo chức năng - nhiệm vụ - vị trí việc làm; tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin.
- Quản trị website có trách nhiệm đăng tin trong trong vòng 24 giờ; đảm bảo  tính trung thực về mặt nội dung; không có nhiệm vụ biên soạn nội dung thông tin.
 
Quản trị website: Nguyễn Đình Kỳ
CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG