KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo về việc phối hợp đăng tin trên website Khoa

Ngày đăng: 14/07/2021 00:02 | Xem: 1230
Ban quản trị website xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Công nghiệp Văn hóa về cơ chế tiếp nhận và đăng tải thông tin trên website của Khoa như sau:

1. Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận quản lý trong bộ máy hành chính của Khoa
2. Tiếp nhận thông tin từ cán bộ, giảng viên trong Khoa
3. Yêu cầu thông tin:
- Công văn tiếp nhận từ các cấp quản lý của nhà trường: File scan đúng với bản gốc.
- Văn bản thông báo hành chính của khoa: File word, excel hoặc pdf.
- Các bản tin về hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào: Bài viết dưới dạng bản tin, có hình ảnh kèm theo và phải chú thích.
- Các tài liệu phục vụ Dạy - Học: Tài liệu đã được thẩm định bởi các tổ chức có thẩm quyền.
- Các hình ảnh đăng trong phần banner có định dạnh như sau: Width = 30, Height = 12, Resolotion = 72, đuôi file: JPG
4. Địa chỉ nhận tin: webkhoacnvh@gmail.com
Lưu ý: Email trên đây là nơi tiếp nhận thông tin chính thống, là cơ sở lưu trữ, đánh giá quá trình làm việc của các bên, đồng thời hỗ trợ minh chứng cho công tác kiểm định sau này. Những thông tin gửi qua email cá nhân hoặc các nên tảng mạng xã hội khác sẽ không được xem là thông tin hợp lệ và admin không có nghĩa vụ đăng tin từ các nguồn đó.

Rất mong nhận được sự phối hợp, cộng tác của quý thầy/ cô !
Trân trọng!

 
Quản trị website: Nguyễn Đình Kỳ
CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG