KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo về việc bổ sung các chứng chỉ theo chuẩn chức dang nghề nghiệp

Ngày đăng: 27/12/2018 10:34 | Xem: 603
Theo tinh thần cuộc họp sáng nay lúc 8g00 26/12/2018, giữa Phòng Tổ chức, Lãnh đạo Khoa và Giảng viên thiếu các chứng chỉ phù hợp với chức danh.
Do buổi họp có nhiều thầy cô không tham dự họp, VPk xin truyền tải thông tin của cuộc họp như sau: Quý thầy cô chưa Cung cấp kịp thời các chứng chỉ cho trường (Trước kỳ họp xét của trường), các thầy cô này sẽ được xử lý theo quy định của trường, chẳng hạn như: Chuyễn ngạch, ngưng hợp đồng,...
Vì vậy, Quý thầy cô Triển khai công việc này sớm nhất có thể!

Trân trọng!
CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG