KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo v/v phối hợp đăng thông tin trên website của khoa

Ngày đăng: 03/09/2019 19:01 | Xem: 433
Ban quản trị website Khoa Kiến trúc xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Kiến trúc - Xây dựng và Mỹ thuật về một số nội dung liên quan đến cơ chế tiếp nhận và đăng tải thông tin trên website của Khoa trong thời gian tới như sau:

1. Tiếp nhận thông tin từ các bộ phận quản lý trong bộ máy hành chính của Khoa
2. Tiếp nhận thông tin từ cán bộ, giảng viên trong Khoa
3. Yêu cầu thông tin:
- Công văn tiếp nhận từ các cấp quản lý của nhà trường: File scan đúng với bản gốc.
- Văn bản thông báo hành chính của khoa: File word, excel hoặc pdf.
- Các bản tin về hoạt động chuyên môn và hoạt động phong trào: Nội dung bài viết, hình ảnh có chú thích.
- Các tài liệu phục vụ Dạy - Học: Tài liệu đã được thẩm định bởi các tổ chức có thẩm quyền.
- Các hình ảnh đăng trong phần banner có định dạnh như sau: Width = 30, Height = 12, Resolotion = 72, đuôi file: JPG
4. Địa chỉ nhận tin: webkientructdm@gmail.com  (Do điịa chỉ mail trước đây qua dài gây bất tiện cho việc liên hệ nên quản trị đã thay đổi đ/c mail mới. Mong quý thầy cô thông cảm cho sự bất tiện này).
5. Hiện nay website Khoa đã có một số điều chỉnh về giao diện (hệ thông menu) để phù hợp với chức năng hoạt động và đặc biệt là các yêu cầu trong công tác kiểm định chất lượng. Đề nghị các bộ phận liên quan nghiên cứu để chuẩn bị thông tin phù hợp.
 
Quản trị website: Nguyễn Đình Kỳ
CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG