KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Chương trình hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học và công nghệ năm 2020 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

Ngày đăng: 22/01/2020 23:20 | Xem: 721
Kính gửi: Trường Đại học Thủ Dầu Một
PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệp
TS. Trần Văn Trung
 
 
 

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation - VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Vingroup Big Data Insititute - VINBDI) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.
            Quỹ VINIF kính gửi tới Quý Trường thông báo chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020 nhằm hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các dự án xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với định hướng ứng dụng cùng phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại.
            Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án gồm Đơn đăng ký dự án (Mẫu VINIF-A-DDK), Thuyết minh dự án bằng tiếng anh (Mẫu VINIF-A-TMDA) và Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
Trong hôm nay Quỹ cũng sẽ gửi bản cứng Công văn, các biểu mẫu liên quan đến địa chỉ của Tổ chức chủ trì.
Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án nộp hồ sơ từ ngày 01/1/2020 đến 31/3/2020 qua email info@vinif.org và qua dịch vụ chuyển phát hồ sơ đến địa chỉ: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI), Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
            Thông tin chi tiết xem tại các tài liệu, các biểu mẫu đính kèm và cổng thông tin của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF): www.vinif.org./.
Trân trọng.
 
Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI)
 
W: www.vinif.org * www.vinbdi.org
A: 5th floor - Tower 1 - Times City - 458 Minh Khai - Hai Ba Trung - Hanoi

Download biểu mẫu ở các link dưới đây:
1) Thông báo chương trình hỗ trợ dự án
2) Phiếu đề xuất dự án nghiên cứu
3) Mô tả dự án
4) Quỷ đổi mới sáng tạo Vingroup CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG