KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo Kế hoạch hoạt động, tập huấn và vận hành Elearning từ 20/02 - 27/02/2020

Ngày đăng: 19/02/2020 11:21 | Xem: 682
Kế hoạch hoạt động, tập huấn và vận hành Elearning ngành TKDH học kì 2
 
- Sáng thứ 5, 8g30, ngày 20/02/2020 tại Chương trình Elearning
- Sáng thứ 5, 8g30, ngày 27/02/2020 tại Chương trình Elearning
Trân trọng !
Khoa Kiến trúc

CHƯƠNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG